T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/01/2020

            

                                                  Bil.Uzm.Bio.Harun BALCI
                                                          Kalite Yöneticisi

           
            Görev, Yetki ve Sorumluluk:

 • Kalite Yöneticisi, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025’e ait şartların karşılanmasını ve kalite ile ilgili çalışmaları koordine etmek.
 • Kalite El Kitabı (KEK) ve kalite dokümanlarının hazırlanmasını, uygulanmasını, güncelliğini sağlamak ve kalite sisteminin etkinliğini izlemek ve sürekliliğini sağlamak.
 • İç tetkikleri planlayıp ve gerçekleşmesini sağlamak ve iç tetkik raporlarını değerlendirmek.
 • Kalite çalışmalarını denetlemek/denetlenmesini sağlamak, oluşan aksaklıkların giderilmesine yardımcı olmak, uygunsuzlukları izlemek, giderilmesini ve takibini sağlamak.
 • Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarını planlamak ve gerçekleştirmek.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin, uygun olmayan deney işinin takibini ve etkinliğinin değerlendirmesini yaparak yönetimin gözden geçirme toplantılarında (YGG) bilgi vermek.
 • Laboratuvarın dış kalite kontrol çalışmalarını koordine etmek, izlemek, gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.
 • Laboratuvarın kalite yönetim sistemi belgelerinin alınması ve/veya yenilenmesine yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Kalite kayıtlarının saklanması ve elden çıkarılmasına ilişkin koordinasyonu sağlamak.
 • Uygun olmayan deney işi belirlendiğinde Laboratuvar Sorumlusuna bilgi vermek. Sürdürülen işin durdurulması ve tekrar başlatılması, Müşterinin bilgilendirilerek işin geri çekilmesi ve/veya tekrarlanması, işin tamamlanabilmesi için müşteriden ek süre talep edilmesine karar vermek. Hizmet sürecinde olabilecek aksaklıkların ortadan kaldırılması için önleyici faaliyetleri başlatmak.
 • Kalite standartları açısından yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri takip ederek çalışmaların kalite politikası, kalite hedefleri ve kalite sistemine uygun olarak Eğitim Planlarını hazırlamak ve onaylanan Eğitim Planlarının uygulamasını sağlamak
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için koordinasyonu sağlamak ve takip etmek.
 • Müşteri şikâyetlerini incelemek, değerlendirmek ve çözümler bulmak; gerekli hallerde müşteri şikâyetleri ile ilgili detaylı rapor hazırlayarak sonuçları müşteriye bildirmek.
 • Görev alanı ile ilgili laboratuvar sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak