Kalite Politikası
31 Temmuz 2019

KALİTE POLİTİKAMIZ

    Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı; ‘TS EN ISO/ IEC 17025: 2017 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardının’ tüm gerekleri ve yasalar çerçevesinde;

 •  Standardın gereklerini yerine getirerek müşterilerin ve yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek deney hizmeti vermeyi;                                                 
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak, Laboratuvarımızın saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmeyi;

 • Laboratuvar deney hizmetlerini, iyi bir mesleki ve teknik uygulama yaklaşımını esas alarak ulusal ve uluslararası güncel standart metotların kullanımı ile zamanında doğru, güvenilir ve kaliteli olarak vermeyi;

 • Kalite, planlama, işbirliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği artırmayı;

 • Hizmetin iyi mesleki uygulamalar sayesinde; doğru, tarafsız, çabuk ve güvenilir bir şekilde, müşterilerimizin tescilli haklarının ve bilgilerinin korunmasında tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda, ilk defada ve en kısa sürede verilmesini sağlamayı;

 • Personelin kalite dokümanlarını öğrenmeleri, politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmalarını sağlamayı;

 • Laboratuvarda uygulanan kalite yönetim sisteminin ancak ekip çalışması ile sürdürebileceğine inanarak, tüm çalışanların katılımı, eğitimini, etkinliğini ve sürekli iyileştirileceğini;

 • Kalite Sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan ve laboratuvarın yeterliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak bulunarak hizmet vermeyi;

 • Alanında uzman eğitimli ve yetkin personel tarafından müşteriye verilen deney hizmetinin uygulanan kalite yönetim sistemine uygun olarak sürekli iyileştirileceğini,

 • Sürekli iyileştirme, düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde yapılması için düzenli iç denetimler ve gözden geçirme çalışmalarını gerçekleştirerek müşteri taleplerinin de değerlendirilmesi ile sürekli hizmet kalitesini iyileştirmek, geliştirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı;

 • Laboratuvarımız vermiş olduğu deney hizmetlerinin tutarlılığının, güvenilirliğinin ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak için dış yeterlilik testlerine ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testlerine katılmayı beyan ve taahhüt eder.