Yükümlülük Beyanımız
15 Mayıs 2018

Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı Yönetimi;

  • Hizmet kapsamında belirtilen faaliyetleri bağımsız olarak yürütüleceğini,
  • Personelinin kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak olduğunu,
  • Görev çelişkisi veya çıkar çatışması oluşturmayacağını,
  • Laboratuvar harici şahıslarla deney sonuçlarını ve dürüstlüğü tehlikeye sokacak herhangi bir bağlantı içinde olmayacağını,
  • Deney metodunu müşteri ihtiyacını karşılayacak şekilde seçmeyi,
  • Müşteriler hakkındaki gizli bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmeyeceğini,
  • Deney faaliyetlerinde görevli personelin ücretinin, yaptıkları deney sayısına ve deney sonuçlarına bağlı olmadığını beyan ve taahhüt etmektedir.