Laboratuvarımız
17 Nisan 2018


Laboratuvarımız, T.C. Sağlık Bakanlığı, Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Halk Sağlığı Laboratuvarları Sağlık Bakanlığı 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 1.maddesi, 3117 sayılı S.S.Y. Teşkilat ve Memurları Kanunu’nun 1. 33. ve 35. Maddeleri, 1818 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9.maddeleri doğrultusunda 1967 yılında kurulmaya başlanmıştır. Son olarak 25.08.2017 tarih ve 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 203.maddesinde düzenlenmiştir.

Konya  Halk Sağlığı Laboratuvarı 1972 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı, deney hizmetini yerleşik laboratuvarda su analizleri yapmaktadır. Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı Klinik ve Klinik dışı olmak üzere iki birimden oluşmaktadır. Akredite parametrelerin çalışıldığı birimler, Klinik Dışı Kimya Laboratuvarı ve Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarlarıdır.

Halk Sağlığı Laboratuvarı, standartlara bağlı kalarak TS EN ISO/IEC 17025’in şartlarını bütün personelin katılımı ile gerçekleştirmeye karar vermiş olup çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. Yönetim sisteminin esaslarını yine bu standart çerçevesinde hazırlamış olduğu bu kalite el kitabında sunmuştur.

Laboratuvar çalışanlarının hiçbir kuruluş veya kurumla ticari bağlantısı olmadığı gibi, kurumun tarafsızlığını, müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine uymayı, karar verme bağımsızlığına olan güveni ve deney çalışmaları ile ilgili dürüstlük ve kararlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir faaliyetin içinde olmamayı amaç olarak edinmiştir. Ayrıca laboratuvar çalışanları kamu personeli olduğundan, ücretlerinin yaptıkları ile bir ilgisi bulunmamaktadır.